Tietosuojaseloste

Lepaan Matkailu Oy kerää asiakkaiden tietoja noudattaen henkilötietolakia (532/1999) 10§.

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeä, sinulla on oikeus tietojen tarkistamiseen ja korjaamiseen

Lepaan Matkailu Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi. Voit tarkastaa omat tietosi lähettämällä kirjallisen allekirjoitetun pyynnön osoitteeseen Lepaan Matkailu Oy, Lepaan kartanontie 35 B, 14610 Lepaa. Voit myös tässä yhteydessä pyytää omien tietojesi poiston, oikaista tietojasi tai täydentää niitä. Majoitusasiakkaiden matkustajatietojen käsittely majoitusliikkeessä perustuu lakiin, jossa määritellään erikseen tietojen säilyttäminen.

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai muuhun mainontaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti Lepaan Matkailu Oy:n postiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti rekisterinpitäjälle sähköpostiosoitteeseen.

1. Rekisterinpitäjä

Lepaan Matkailu Oy
Y-tunnus 2327888-1
Lepaan Kartanontie 35 B, 14610 Lepaa, Hattula
Puh. 044 241 6424
Sanna Grön/ Anna Huhtapelto
E. myynti@lepaanmatkailu.fi
www.lepaanmatkailu.fi

2. Rekisterin nimi

Lepaan Matkailu Oy:n markkinoinnin ja viestinnän rekisterit

  • Lepaan Matkailu Oy:n uutiskirjelista (sähköpostilistaus MailChimp)
  • Lepaan Matkailu Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

–          asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
–          palveluiden toteuttaminen
–          asiakastapahtumien varmentaminen
–          asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
–          markkinointi
–          analysointi, mittaaminen ja tilastointi
–          mielipide- ja markkinatutkimukset
–          muut vastaavat käyttötarkoitukset

Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi, laadukkaiden palveluiden tarjoamiseksi tai toimintamme kehittämiseksi, mukaan lukien informoimme uusista tapahtumista.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

–          yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
–          ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
–          asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
–          viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
–          asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
–          mahdolliset luvat ja suostumukset
–          mahdolliset tarjonnanestotiedot
–          mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

-asiakkaalta itseltään puhelimitse, majoituskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, kampanjoiden, tapahtumien tai kilpailujen yhteydessä
– evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
– VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista luvan antaneiden yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin.

– Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

– Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

  • Kun maksujen välitys toteutetaan laskulla ja niitä käsitellään kirjanpidossa

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

-Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

– Mailchimp-sähköpostimarkkinointiohjelma. Mailchimp on sitoutunut GDPR-vaatimuksiin: Mailchimp privacy policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.158354808.394656272.1526883122-1488319749.1526096094

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Koko henkilökunnallamme on ehdoton salassapitovelvollisuus.

Fyysisen aineiston määrä (tulosteet) on minimoitu. Henkilötietoja sisältäviä fyysisiä kopioita säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy ainoastaan sitoutuneella Lepaan Matkailu Oy:n hallinnolla.

Säilytämme henkilötietojasi vain tarpeellisen ajan. Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee ja riippuu tietojen luonteesta.

Osaa asiakastiedoistasi käsitelemme koko asiakassuhteen ajan.  Osaa tiedoista käsitellään myös rajatun ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai tietyissä tapauksissa suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kun tietojen säilytysaika on päättynyt, poistamme henkilötiedot. Tiedoista saatetaan säilyttää myös varmuuskopioita tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Varmuuskopiot poistetaan varmuuskopiokierron mukaisessa ajassa.

Nettisivuillamme saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille tai palveluihin. Näihin sivustoihin ja palveluihin soveltuvat niiden omat tietosuojakäytännöt. Lepaan Matkailu Oy ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden toiminnassa tapahtuvasta tietojenkäsittelystä.